Eylül’den Dökülen Takvim Yaprakları - Hilafeti Osmanlı’ya Getiren Padişah Yavuz Sultan Selim Han
Anma

Eylül’den Dökülen Takvim Yaprakları - Hilafeti Osmanlı’ya Getiren Padişah Yavuz Sultan Selim Han

Eylül ayında, takvimden düşen yapraklar misali aramızdan ayrılan güzide isimleri anıyoruz.


10 Ekim 1470'de Amasya'da dünyaya gelen Yavuz Sultan Selim, şehzadelik yıllarını Amasya’da geçirdi. Devrin önemli âlimlerinden Fars ve Arap dili üzerine eğitimler aldı. Bunun yanı sıra fen ilimlerinde de kendini geliştirdi. Tahta geçtikten sonra ilk iş olarak Doğu seferini düzenledi. Batı sınırındaki devletlerle güvenlik anlaşmaları imzalayıp, Osmanlı’nın sınırlarını Doğu yönünde geliştirdi. Mısır’ın fethiyle birlikte hilafet makamı Osmanlılara geçti. Ülkedeki imar faaliyetlerinden sosyo-kültürel gelişmelere kadar birçok alanda çağının ötesinde yatırımlar yaptı. 22 Eylül 1520’de vefat eden kudretli Padişahı saygı ve minnetle anıyoruz.

Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.