Türkiye’nin Yeni İnsan Hakları Eylem Planı Açıklandı
Güncel

Türkiye’nin Yeni İnsan Hakları Eylem Planı Açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz Mart ayında açıkladığı yeni yol haritası ülkemizin geleceği için hayati önem taşıyor.


Adalet Bakanlığı tarafından "Özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye" vizyonuyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.Planın nihai amacı yeni ve sivil bir anayasa yaparak ülkenin gelişimine katkı sağlamak. 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyeti içeren bir belge olarak ortaya çıkan İnsan Hakları Eylem Planı, geniş tabanlı bir istişare sonucunda tamamlandı.Eylem Planı, iki yıllık bir zaman diliminde uygulanmak üzere hazırlandı. Eylem Planı´nda belirlenen her bir faaliyet için sorumlu ve ilgili kuruluşlar ile bu faaliyetler için öngörülen zaman dilimine yönelik takvim ilgililerle paylaşıldı.

Planda yer alan 11 temel ilke şu şekilde:

 1. İnsan, doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez haklarıyla yaşar. Devletin temel amaç ve görevi, bu hakları korumak ve geliştirmektir.
 2. İnsan onuru, bütün hakların özü olarak hukukun etkin koruması altındadır.
 3. Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebepler temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın herkes hukuk önünde eşittir.
 4. Kamu hizmetinin herkese eşit, tarafsız ve dürüst biçimde sunulması, bütün yönetsel faaliyetlerin temel özelliğidir.
 5. Mevzuat, tereddüt doğurmayacak şekilde açık, net, anlaşılır ve öngörülebilir kurallar içerir, kamu otoriteleri bu kuralları hukuk güvenliği ilkesinden ödün vermeden hayata geçirir.
 6. Sözleşme özgürlüğüne, hukuki güvenlik ilkesi ve kazanılmış hakların korunması prensibine aykırı olarak hiçbir şekilde müdahale edilemez.
 7. Devlet, girişim ve çalışma hürriyetini rekabete dayalı serbest piyasa kuralları ile sosyal devlet ilkesi çerçevesinde korur ve geliştirir.
 8. Adli ve idari işleyiş; masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı ve ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkelerini koruyan, gözeten ve güçlendiren bir yaklaşımı merkezine alır.
 9. Hiç kimse, eleştirisi veya düşünce açıklaması nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.
 10. Bağımsız ve tarafsız yargı ile korunan hukuk devleti, hak ve özgürlükler ile adaletin teminatı olarak her alanda tahkim edilir.
 11. Haklarının ihlal edildiğini iddia eden herkes, etkili kanun yollarına zahmetsiz şekilde erişebilmelidir. Adalete erişim, hak ve özgürlüklere saygının merkezindedir.

ÇEKMEKÖY’DE GENÇLER İÇİN İNSAN HAKLARI EĞİTİMLERİ

Çekmeköy’de Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Gençlik Projeleri Destek programı kapsamında hayata geçen “Gençler İçin İnsan Hakları Eğitimleri” başladı. Korona tedbirleri sebebiyle online olarak yapılacak dersler için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı’na göre eğitim takvimi hazırlandı.

Teneffüs’teki Diğer
Konu başlıkları

Tarihte Bu Ay

Tarihte Mayıs

Kitap Tanıtımı

Mayıs Kitap Tanıtımı

Güzel Kelimeler Mekanı

Arife

Film Replikleri

Film Replikleri

Duvar Yazıları

Mayıs Duvar Yazıları

Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.